Stockholm Scale Up

Stockholm är en av de ledande centralerna för startupekosystem i världen. Däremot finns det många företagare utanför startup-ekosystemet som inte får tillräckligt med stöd. Och endast 1-1,3% av alla företag som lyckas få kapital från riskkapitalbolag grundas av kvinnor eller etniska minoriteter.

August 9, 2023

För att arbeta för inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt erbjuder Stockholm Stad därför, i samarbete med aktörer på Stockholms startupscen, ett kostnadsfritt tillväxtprogram för företag i Stockholms stad. Programmet har funnits sedan 2021 och inför 2023 tog FLB Europa fram kommunikation med målet att öka kännedomen hos målgruppen om att Stockholm Scaleup Program finns och vad det är för att på sikt få fler entreprenörer att ansöka till Scaleup Stockholm under 2023 och framåt.

Det bristande stödet är dock inget som hämmar dessa entrepenörer då data visar att de mest de mest ambitiösa entreprenörerna är unga företagare med utländsk bakgrund och unga kvinnliga företagare samt att företagare med utländsk bakgrund har större ambitioner att växa sina företag än företagare med en svensk bakgrund (Tillväxtverket 2022). Tydligt var det därför att det som förenar vår målgrupp inte var deras underrepresentation bland bolag som lyckas få kapital eller stöd utan snarare deras ambition.

Kampanjen rullades ut under våren 2023, med fokus på ett tydligt budskap för att säkerställa förståelsen för vad kommunikationen avsåg, tillsammans med ett visuellt uttryck inom ramen för stadens guidelines. Inför kampanjen adderade vi även en egen brand queue i form av en  “logga/ikon” där vi höjde upp “up” i Scaleup och genom det också skapade en formgivning som förstärkte budskapet om att just skala uppåt. Utöver grundidén aktiverades också utvalda profiler inom entrepenörskap, däribland Barakat Ghebrehawariat, en superentreprenör med kommunikation som kompass och demokrati som drivkraft.

Kampanjen orkestrerades och aktiverades av FLB Europa både i breda kännedomskanaler med ett lättförståeligt budskap samt i förklarande medier där vi kunde utveckla informationen kring vad programmet innehåller kombinerat med leads genererande format för att seal the deal och driva kandidater in på hemsidan för registrering. Resultatet blev över 300 anmälningar till programmet.