Stockholm Business Region

Ett starkt varumärke för Stockholm gynnar på sikt också stockholmarna, alla som lever och frodas i staden. Men vad innebär det egentligen att vara en attraktiv stad, och för vem? Kan Stockholm verkligen konkurrera med andra världsledande städer utan att förlora det som definierar vad som är "stockholmskt"?

Sedan början av 2021 har FLB Europa, som Stockholms Business Region, Visit Stockholms och Invest Stockholms upphandlade kommunikationsbyrå arbetat med kreativitet och strategi för att etablera det globala rykte vår älskade hemstad förtjänar.

Målgrupp

En nyfiken och progressiv global målgrupp som tror på ett öppet och hållbart samhälle – som värnar individens rätt att älska, tro och tycka vad man vill.

Målsättning

Arbeta mot Stockholms vision om att bli sedd som världens mest kreativa stad och skapa ett modernt varumärke som har ett uppdaterat sätt att kommunicera.

Uppdrag

Skapa en förståelse för hur bilden av Stockholm ser ut där ute i världen. Analysera vad vår målgrupp vet och gillar med oss men också det de inte vet men skulle gilla oss för om de visste. Orkestrera kommunikationen kring detta tillsammans med besöksnäringen och andra intressenter för Stockholm.

1. Förstå:

För att få en uppdaterad bild kring hur Stockholm uppfattas (Stockholmsbilden) i jämförelse med stadens faktiska erbjudande och andra liknande städer, sjösatte vi i december 2021 ett omfattande omvärldsanalysprojekt tillsammans med Business Of Cities. Syftet var att få en djuplodande insikt i hur bilden av Stockholm ser ut, både i när och fjärran, bland såväl experter som allmänhet. Data som studien har analyserat innefattade:

  • 100 000+ nyhetsartiklar från mer än 100 olika utgivare
  • 800+ jämförelser & benchmarks, 50 utmärkelser
  • 500 000+ SoMe-poster & 50 000 recensioner

Genom att förstå Stockholms styrkor och svagheter destillerades resultatet till utmaningar med avsikt att jobba med under 2023 och framåt.

2. Organisera:

Strategi för Stockholm Business Region

Med Visit Stockholm tog vi fram en ny marknadsstrategi  där omvärldsanalysen kring Stockholmsbilden vägledde oss. Staden har gått från att “bara” ses som en plats med god livskvalité och innovationsrikedom till att utmana världens absolut mest attraktiva städer. Våra styrkor är bland annat:

  • Vi ses generellt som en vacker, hållbar och välmående stad
  • Vår tydligaste särprägel och styrka är innovationskraften
  • Vi är en bättre besöksdestination än vad många tror

Men visst har Stockholm utifrån ett attraktionsperspektiv också sina utmaningar som behöver hanteras. För att kunna fortsätta att utmana toppskiktet av världsstäder så behövs följande förbättringar:

  • Vi behöver förtydliga vad som gör Stockholm till en hållbar stad
  • Vi behöver visa en mer levande, bubblande och urban sida
  • Vi behöver odla och stärka fler positiva bilder i sociala medier

Allt detta trattades ner i några uppgifter för kommunikationen och några mekaniker vi bör använda oss av. Detta tog vi med oss till nästa steg, då vi omsatte insikter och strategi till ord och handling.

3. Kommunicera:

Stockholms comeback efter pandemin

Visit Stockholm kampanj

Efter pandemin ville Visit Stockholm hjälpa besöksnäringen att kickstarta turistandet i staden, med hjälp av stadens stora utbud av evenemang och upplevelser.

Stora evenemang är nämligen aldrig isolerade aktiviteter utan hela näringen vinner på konsumtionen som sker före, under och efter varje event. Och visst är Stockholm fyllt av stora, roliga händelser, upplevelser och aktiviteter – ungefär 178 423 stycken på ett år. Likt en festival, fast året runt, med något för alla smaker och åldrar.

Lösningen blev att Visit Stockholm matchade evenemangens, spelningarnas och konserternas estetik. Likt en festivals line-up har nu Stockholm ett återkommande koncept att marknadsföra allt spännande som händer på säsongen eller under ett tema.

visit stockholm kampanj

3. Kommunicera:

Hey Finland! 😏

Under 2023 utvecklade vi ett kommunikationskoncept för den finska marknaden med målet att öka reslusten till Stockholm (igen). Projektet samägs av Stockholms Hamnar och Visit Stockholm och ska verka över tre år.

Vår idé var att ge Stockholm en röst som kunde flörta med våra kära grannar i öst, för att ge en gammal, något stagnerade relation en ny gnista. Genom rösten får Stockholm en personlighet som hjälper till att fylla kommunikationen med känslor och humor, och på ett naturligt sätt kan gestalta staden i ett nytt ljus.

Med romantiskt nostalgiska budskap i en rosa-himmelsk värld, som också meddelar att Stockholm har gått igenom egen personlig utveckling “sedan sist” (nya restauranger, kvarter, etc.). Vi påminner om den djupa och långa relationen mellan Finland och Stockholm, samtidigt som vi visar en ny, lite sexigare och modernare sida av staden och dess utbud.

Visit Stockholm kampanj för finländska besökare 2023
Visit Stockholm kampanj för finländska besökare 2023

Tinder-annonsering – romantiska budskap i romantiska kanaler.

Kommunicera:

City of Supporters

Inför handbolls-VM i Stockholm 2023 fick FLB Europa uppdraget att skapa ett nytt koncept för att samla värdstadens  initiativ under en och samma paraply.

Konceptet City of Supporters bygger på att alla stadens delar tillsammans med näringen kan bidra till en bättre upplevelse under större mästerskap och evenemang i Stockholm. Samt bidra till att skapa goda följdeffekter för såväl invånare som näringsidkare.

Stockholm – en stad av supportrar, med supportrar, för supportrar.

Visit Stockholm kampanj för handbolls-vm 2023
Visit Stockholm kampanj för handbolls-vm 2023

Fair play!

Konceptets visuella manér tog fasta på gemenskapen mellan ett mästerskap och staden men såklart också en tydlig flirt med handbollen där de två delarna möts.

Det visuella uttrycket tog tydlig plats i stadsrummet under mästerskapet och blev ett tydligt komplement till mästerskapets egen kommunikation.

Visit Stockholm kampanj för handbolls-vm 2023
Visit Stockholm kampanj för handbolls-vm 2023