Fler än var tredje inom kommunikationsbranschen saknar möjlighet till tyst och fokuserad arbete

FLB Europa genomförde en strategisk och operativ kampanj för MER Arkitekters årliga undersökning om Sveriges arbetsplatsklimat, med fokus på bland annat kommunikationsbranschen.

January 31, 2024

För tredje året i rad tar arkitekturkontoret MER Arkitekter tempen på Sveriges arbetsplatsklimat genom en undersökning i syfte att kartlägga svenska kontorsarbetares behov och förväntningar av sin arbetsmiljö. Årets resultat visar på dystra siffror inom kommunikationsbranschen, en sektor känd för sin kreativa dynamik och sitt höga tempo. Faktum är att fler än var tredje anställd inom kommunikationsbranschen uppger att de saknar en tyst och fokuserad arbetsmiljö, en siffra som sticker ut jämfört med andra sektorer och rikssnittet.

FLB Europa tog fram tillsammans med MER Arkitekter fram undersökning, analyserade data, utvecklade en kommunikationsplan för nationella och branschspecifika vinklar, skrev pressmeddelanden och hanterade medierelationer, inklusive intervjuer. Vårt arbete belyste de utmanande arbetsförhållandena i branschen och bidrog till ökad medvetenhet och diskussion om behovet av förbättrade arbetsmiljöer. Läs mer här.