Hur vi jobbar och utvecklar kreativ kommunikation

Det ska vara enkelt att jobba med oss. Därför håller vi inte vår process dold bakom något mystiskt skimmer utan arbetar utifrån en insiktsdriven och iterativ modell i fyra steg.

1. Diagnosticera och definiera

I uppstartsfasen sätter vi ramarna för arbetet genom en brief och de-brief. Syftet är att borra ner till kärnan av varumärkes- eller affärsproblemet, för att fastställa vad kommunikationens uppgift ska vara. Den strategiska kompassen ställs in utefter en analys av era affärsmål, varumärke, konkurrenter, målgrupp och omvärld. Hur vi tar oss till vårt mål beskrivs i de-brief, strategisk förankring och kreativ brief.

Under denna fas har vi en tät dialog. Du har full insyn och har möjlighet att påverka strategin och budgetestimat innan vi går vidare in i den kreativa fasen.

2. Kreera och elevera

Det är dags för den kreativa uppstarten! Här brief:as kreatörer och relevanta specialister om förarbetet. Tillsammans med strateg och projektledare börjar idéer och tankar att utvecklas och organiseras. Vi söker alltid efter idéer som är distinkta och intuitiva för varumärket, som väcker intresse och förtjänar att bli omtalade, samt fungerar för de tilltänkta kanalerna.

Sakta men säkert utmejslas mål och mening med vår insats. Vilket i sin tur mynnar ut i en sammanhållande idé om vad vi ska säga, hur vi ska säga det, samt var och när vi ska säga det. När vi har en bra bild av vilket typ av insats vi behöver utföra får du också ett ekonomiskt underlag att ta ställning till. Orkestrerat och klart.

3. Aktivera och optimera

Nu är det hög tid att gå från idé till handling. I denna fas producerar vi material, bokar media och spikar vinklar till de redaktioner eller opinionsbildare vi vill bearbeta.

När insatsen väl är igång optimerar vi kontinuerligt i köpta och egna kanaler samt verkställer vår plan för förtjänad uppmärksamhet. Vi ser också till att eventuella samarbeten, partnerskap och sponsringar tajmas och genomförs på de sätt vi tänkt.

4. Utvärdera och integrera

Efter avslutad insats sammanställer vi och utvärderar vad som fungerade väl och vad som kan förbättras, och hur väl den uppfyllde de uppsatta affärs-, marknads-, och kommunikationsmålen.

För att förstå vilken effekt kommunikationen haft tillfrågar vi en högkvalitativ webbpanel och samlar in de digitala mätpunkter vi har tillgång till. Lärdomarna redovisas, analyseras och integreras in i nästa projekt och blir del av den kollektiva erfarenheten som vi och du gemensamt delar.

Tre olika modeller för oss att ta betalt

Precis som vår process så tycker vi det ska vara öppet och ärligt kring prissättning och hur vi tar betalt. Därför har vi tre olika modeller som vi arbetar med tillsammans med våra kunder.

1. Årsarvode

Om du är öppen för förslag för hur vi bäst kan samarbeta så föreslår vi att vi en gång per år sätter oss ner och tillsammans gör en övergripande plan. I denna bestämmer vi:

  • Vilka mål som finns för året

  • Vilka kommunikationsresurser som krävs för att nå dit

  • Vilka ekonomiska kan vi tillsammans efteråt fokusera på själva arbetet istället.

Därtill säkerställer en årsplan att du får rätt resurser och kompetens när du faktiskt behöver dem. Och framförallt behöver du inte ha en jättebudget för att få struktur och ordning på samarbetet och kommunikationen. Vi erbjuder årsplan och resursfördelning för årsbudgetar på 400 TSEK och uppåt. Årsplanen är givetvis inget krav för att samarbeta med oss, men vi kan rekommendera det om du gillar ordning och reda.

2. Retainer

FLB Europas fördelar

Ibland finns det behov av mer regelbundet arbete. Då kan det vara klokt att sätta upp en löpande retainer som kan variera i storlek och innehåll. Genom att utgå från vad du vill ha ut av din kommunikation under året kan vi uppskatta omfattningen av arbetet. Sedan stämmer vi av måluppfyllelse och timmar på kvartalsbasis.

Exempel på innehåll:

  • Varumärkes- och kommunikationsrådgivning

  • Medieövervakning, rådgivning och bearbetning

  • Hantering av sociala medier

  • Arbetsmöten och planering

En retainer kan innehålla mycket annat, det viktigaste är att den totala arbetsbelastningen inte skiljer sig alltför mycket från månad till månad. Med detta arbetssätt kan vi båda spara tid på administration och uppstartsfaser och lägga mer tid på att samarbeta och realisera den planerade kommunikationen.

3. Projekt

FLB Europas fördelar

Om du helst vill jobba från projekt till projekt så går det givetvis också bra. Projekt kan också fungera som en komplettering till en basretainer för större  aktiveringar och initiativ som planeras. Vi brukar rekommendera att vi till en början gör ett mindre och avgränsat projekt tillsammans. Då har vi båda möjlighet att lära känna varandra och hur vi funkar tillsammans utan att binda upp oss.

Att arbeta från projekt till projekt fungerar bra när du exempelvis inte har möjlighet att estimera volymen och värdet på dina investeringar i närtid. Vi erbjuder självklart, i den mån det är möjligt, samma team och kontaktperson varje gång så att du inte behöver “börja om”. Nedan finns exempel på projekt som vi ofta genomför och ungefär vad de tar i anspråk av tid och pengar.