GlobalConnect

Kännedomskampanj för GlobalConnect – Sveriges obesjungna internethjälte

Utmaning

Sedan 90-talet har GlobalConnect byggt ut Sveriges internet och idag strömmas hälften av all Nordens data genom deras 15 000 mil långa fiberinfrastruktur. Men eftersom företaget har växt fram genom olika sammanslagningar och uppköp under åren är det få som känner till det.

I början av 2023 samlades hela affären och alla bolag under det nya GlobalConnect-varumärket. Vid en sådan nystart blir det viktigt att fler vet vem man är, vad man gör och var man kommer ifrån.

Målgrupp

Allmänheten, med fokus på de som har ett intresse för internet, teknik och digitaliseringens möjligheter.

Målsättning

Ökad kännedom och stärkt varumärke.

Nå ut med budskapet att GlobalConnect är en stor och viktig spelare som spelat en nyckelroll i digitaliseringen av hela samhället i Norden det senaste decenniet.

Uppdrag

Utveckla en PR-driven kampanj som bygger varumärkeskännedom och stärker associationerna till GlobalConnect som en möjliggörare av internet och allt som är uppkopplat.

Kampanjen ska kunna skalas och kunna tas ut i alla nordiska länder.

Sedan början av 2000-talet har internet från en dag till en annan gjort helt vanliga människor och situationer odödliga. 2023 är internetkulturen en av landets främsta uttrycksformer och konsumeras dagligen av miljontals svenskar. Varje år är det till exempel fler människor som tittar på "Jerry pratar spanska" på YouTube än som besöker Kungliga Operan – trots att klippet laddades upp för över 10 år sedan. Ändå lyser internetkulturens plats i det fysiska rummet med sin frånvaro.

Varumärken har sedan länge förstått ”memesens”, de virala fenomenens och roliga klippens engagerande kraft. Däremot är det få som besitter relevansen för att på ett trovärdig sätt ta vara på den kraften. Men för ett varumärke som GlobalConnect, som har utvecklats sida vid sida med och möjliggjort internetkulturen, är det en perfekt möjlighet att öka medvetenheten om sitt varumärke .

Lösning

Tillsammans med GlobalConnect lanserade vi projektet Internetkulturminnen, ett initiativ för att kulturminnesmärka platser runt om i landet där Sveriges mest älskade virala ögonblick ägde rum. Dessa platser kommer, precis som andra kulturella landmärken, att hedras med fysiska monument. Det blir Sveriges – och kanske världens – första monument tillägnade landets mest ikoniska virala ögonblick, framröstade av det svenska folket.

När svenska folket hade gjort sin röst hörd genom ett samarbete med Filmfabriken – en auktoritet på området med närmare 500 000 följare på Instagram – hade Kom igen nu Britt-Marie, Jerry talar spanska, Jag fick bilen i hövve, Kaj, du simmar ur bild, Ola skulle pissa, då kom björnen framröstats till de mest uppskattade virala ögonblicken i Sveriges historia, som alla ska föräras med monument där de respektive klippen utspelade sig.

Resultat

Projektet är i högsta grad pågående och inom några månader kommer de första monumenten att resas paralellt med att initiativet lanseras i andra nordiska länder.

Resultatet har överträffat alla förväntningar, och halvvägs in i projektet har över 70 införanden i svenska medier uppnåtts med en förtjänad räckvidd som överstiger Sveriges befolkning flera gånger om.  

SVT har rapporterat i etern om projektet vid sex tillfällen, och i Sveriges radio har det rapporterats så mycket att vi har tappat räkningen.

GlobalConnect har intervjuats och pratat om internetkultur hos såväl SVT som Sveriges Radio.

På instagram och TikTok har projektet nått en miljonpublik.

En mätning i SIFO:s riksrepresentativa panel visar att 21 procent av svenskarna mellan 18-50 år har sett, läst eller hört om initiativet.  

Bland boende i norra Sverige är siffran hela 29 procent. För GlobalConnect betyder det att kontaktkostnaden halvvägs in i kampanjen är ca 35 öre.

+ 15 miljoner

bruttoräckvidd

35 öre

kontaktkostnad

+70

införanden