Hur vi tar betalt och vad vi kostar (på ett ungefär)

Vi vet att det inte finns en modell som passar alla när det kommer till ersättning. Därför kan du som jobbar med oss alltid välja den betalningsmodell som passar just dig.

Tre olika modeller för oss att ta betalt

Årsarvode

Om du är öppen för förslag för hur vi bäst kan samarbeta så föreslår vi att vi en gång per år sätter oss ner och tillsammans gör en övergripande plan. I denna bestämmer vi:

  • Vilka mål som finns för året

  • Vilka kommunikationsresurser som krävs för att nå dit

  • Vilka ekonomiska kan vi tillsammans efteråt fokusera på själva arbetet istället.

Därtill säkerställer en årsplan att du får rätt resurser och kompetens när du faktiskt behöver dem. Och framförallt behöver du inte ha en jättebudget för att få struktur och ordning på samarbetet och kommunikationen. Vi erbjuder årsplan och resursfördelning för årsbudgetar på 400 TSEK och uppåt. Årsplanen är givetvis inget krav för att samarbeta med oss, men vi kan rekommendera det om du gillar ordning och reda.

Retainer

FLB Europas fördelar

Ibland finns det behov av mer regelbundet arbete. Då kan det vara klokt att sätta upp en löpande retainer som kan variera i storlek och innehåll. Genom att utgå från vad du vill ha ut av din kommunikation under året kan vi uppskatta omfattningen av arbetet. Sedan stämmer vi av måluppfyllelse och timmar på kvartalsbasis.

Exempel på innehåll:

  • Varumärkes- och kommunikationsrådgivning

  • Medieövervakning, rådgivning och bearbetning

  • Hantering av sociala medier

  • Arbetsmöten och planering

En retainer kan innehålla mycket annat, det viktigaste är att den totala arbetsbelastningen inte skiljer sig alltför mycket från månad till månad. Med detta arbetssätt kan vi båda spara tid på administration och uppstartsfaser och lägga mer tid på att samarbeta och realisera den planerade kommunikationen.

Projekt

FLB Europas fördelar

Om du helst vill jobba från projekt till projekt så går det givetvis också bra. Projekt kan också fungera som en komplettering till en basretainer för större  aktiveringar och initiativ som planeras. Vi brukar rekommendera att vi till en början gör ett mindre och avgränsat projekt tillsammans. Då har vi båda möjlighet att lära känna varandra och hur vi funkar tillsammans utan att binda upp oss.

Att arbeta från projekt till projekt fungerar bra när du exempelvis inte har möjlighet att estimera volymen och värdet på dina investeringar i närtid. Vi erbjuder självklart, i den mån det är möjligt, samma team och kontaktperson varje gång så att du inte behöver “börja om”. Nedan finns exempel på projekt som vi ofta genomför och ungefär vad de tar i anspråk av tid och pengar.

Typiska projekt och processer

Ca tidsram
Arvode från

Varumärkesstrategi

Förklaring och plan på hur varumärket är tänkt att bidra till ett företags eller organisations affärsmål
Ca tidsram
12 veckor
Arvode från
250 000

Kommunikationsstrategi

Förklaring och plan för hur all kommunikation från ett varumärke ska bedrivas
Ca tidsram
12 veckor
Arvode från
250 000

Koncept

Sammanhållen idé för varumärkeskommunikation som lever över tid.
Ca tidsram
8 veckor
Arvode från
400 000

Kampanj

Kraftsamlande av varumärkets kommunikationsinsatser i olika kanaler under en begränsad tid. Ink mediaplan och uppföljning, exkl. produktionskostnader och mediaköp
Ca tidsram
12 veckor
Arvode från
250 000

PR-aktivering

Val av vinklar och vertikaler, produktion av pressmaterial, framtagning av medialistor, bearbetning av journalister, uppföljning & rapportering.
Ca tidsram
4 veckor
Arvode från
80 000

Event-aktivering

Planering och genomförande av fysisk aktivering av koncept eller kampanj (exkl. produktionskostnader).
Ca tidsram
8 veckor
Arvode från
150 000

Influencer-aktivering

Rekommendation på relevanta profiler att samarbeta med för ett varumärke eller kampanj, content-planering och framtagning av idé för vad samarbetet ska bestå av följt av förhandling och koordinering av profiler samt rapportering.
Ca tidsram
4 veckor
Arvode från
150 000

Retainer — Social Media

Löpande planering och hantering av innehåll och community management.
Ca tidsram
Arvode från
50 000

Retainer — PR 

Omvärldsbevakning och proaktivt arbete med innehåll, vinklar, mediabearbetning och strategisk rådgivning.
Ca tidsram
Arvode från
70 000